آخرین آموزش های دوره

  • همه
  • مقدمه

درس اول – چرا آموزش آنلاین؟

توی این ویدئو اهمیت ورود به صنعت آموزش آنلاین و درآمدزایی از آن را توضیح می دهیم. آموزش یکی از بزرگترین صنعت های دنیاست که رو به رشده. با تیچرز بهت یاد میدیم که چجور یک برند آنلاین بسازی و از این صنعت کسب درآمد کنی!